กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

...::::: ข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา:::::...

การสำรวจความต้องการใช้งานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านการออกอากาศด้วยทีวีดิจิทัล (ภาคพื้นดิน)
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ
1 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส
2 36030016 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
3 36030098 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
4 36030117 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว
5 36030037 บ้านโนนฝาย จัตุรัส
6 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส
7 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส
8 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส
9 36030103 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว
10 36030187 บ้านบะเสียว เนินสง่า
11 36030093 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว
12 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
13 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่
14 36030099 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว
15 36030142 บ้านสะพานหิน เทพสถิต
16 36030124 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต
17 36030155 บ้านซับหมี เทพสถิต
18 36030073 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์
19 36030191 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่
20 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส
21 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส
22 36030193 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่
23 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส
24 36030031 บ้านห้วยบง จัตุรัส
25 36030129 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต
26 36030042 บ้านหนองโสน จัตุรัส
27 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต
28 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส
29 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส
30 36030165 บ้านประดู่งาม เทพสถิต
31 36030006 บ้านเดื่อ จัตุรัส
32 36030197 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่
33 36030131 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต
34 36030135 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต
35 36030062 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์
36 36030075 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์
37 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์
38 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
39 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถิต
40 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต
41 36030133 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต
42 36030040 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส
43 36030090 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
44 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า
45 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า
46 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส
47 36030177 บ้านหนองแขม เนินสง่า
48 36030107 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว
49 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
50 36030078 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์
51 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่
52 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์
53 36030033 บ้านหนองโดน จัตุรัส
54 36030139 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต
55 36030152 บ้านโคกไค เทพสถิต
56 36030183 บ้านหนองตอ เนินสง่า
57 36030004 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส
58 36030066 ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์
59 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต
60 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
61 36030132 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต
62 36030051 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
63 36030137 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต
64 36030087 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์
65 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
66 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์
67 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส
68 36030176 บ้านหนองขาม เนินสง่า
69 36030035 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส
70 36030192 บ้านวังพง ซับใหญ่
71 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เทพสถิต
72 36030092 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว
73 36030021 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส
74 36030203 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่
75 36030161 บ้านดงลาน เทพสถิต
76 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต
77 36030102 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว
78 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
79 36030157 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต
80 36030145 บ้านสะพานยาว เทพสถิต
81 36030100 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว
82 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
83 36030084 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์
84 36030018 บ้านนา จัตุรัส
85 36030007 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส
86 36030029 บ้านโนนเชือก จัตุรัส
87 36030200 บ้านวังกุง ซับใหญ่
88 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว
89 36030005 บ้านท่าแตง จัตุรัส
90 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต