กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียน ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ อัพโหลดไฟล์
ข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน อำเภอ ไฟล์แนบ หมายเหตุ
1 36030001 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) จัตุรัส
2 36030002 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) จัตุรัส
3 36030003 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) จัตุรัส
4 36030004 บ้านร่วมมิตร จัตุรัส
5 36030005 บ้านท่าแตง จัตุรัส
6 36030006 บ้านเดื่อ จัตุรัส
7 36030007 บ้านสำโรงโคก จัตุรัส
8 36030008 จัตุรัสวิทยานุกูล จัตุรัส ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
9 36030009 บ้านมะเกลือโนนทอง จัตุรัส
10 36030011 บ้านหลุบงิ้ว จัตุรัส ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
11 36030012 บ้านสระสี่เหลี่ยม จัตุรัส
12 36030013 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา จัตุรัส
13 36030014 บ้านขามราษฎร์นุกูล จัตุรัส
14 36030015 บ้านโนนคร้อ จัตุรัส ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
15 36030016 บ้านใหม่นาดี จัตุรัส
16 36030018 บ้านนา จัตุรัส
17 36030019 บ้านหนองลูกช้าง จัตุรัส
18 36030020 บ้านงิ้ว จัตุรัส
19 36030021 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) จัตุรัส ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
20 36030022 บ้านห้วยยาง จัตุรัส
21 36030023 บ้านหนองหญ้าข้าวนก จัตุรัส
22 36030024 บ้านดอนละนาม จัตุรัส
23 36030025 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
24 36030026 กันกงบ้านลี่สามัคคี จัตุรัส
25 36030027 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) จัตุรัส
26 36030028 บ้านส้มป่อย จัตุรัส ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
27 36030029 บ้านโนนเชือก จัตุรัส
28 36030030 บ้านหนองม่วง จัตุรัส ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
29 36030031 บ้านห้วยบง จัตุรัส
30 36030032 บ้านห้วย จัตุรัส ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
31 36030033 บ้านหนองโดน จัตุรัส
32 36030034 บ้านยางเครือ จัตุรัส
33 36030035 บ้านร้านหญ้า จัตุรัส
34 36030036 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) จัตุรัส
35 36030037 บ้านโนนฝาย จัตุรัส
36 36030039 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) จัตุรัส
37 36030040 บ้านหนองลุมพุก จัตุรัส
38 36030041 บ้านโสกรวกหนองซึก จัตุรัส
39 36030042 บ้านหนองโสน จัตุรัส
40 36030043 บ้านทามจาน จัตุรัส ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
41 36030044 ชุมชนบัวบานสามัคคี จัตุรัส
42 36030045 บ้านโคกโต่งโต้น จัตุรัส ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
43 36030047 บ้านหนองบัวใหญ่ จัตุรัส ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
44 36030048 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) จัตุรัส
45 36030049 บ้านหนองไผ่ล้อม จัตุรัส
46 36030050 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) จัตุรัส
47 36030051 บ้านเกาะมะนาว บำเหน็จณรงค์
48 36030052 จอมแก้ววิทยา บำเหน็จณรงค์
49 36030053 โคกเพชรวิทยาคาร บำเหน็จณรงค์
50 36030054 โคกสำราญราษฎร์อำนวย บำเหน็จณรงค์
51 36030055 บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์
52 36030056 บ้านซับยาง บำเหน็จณรงค์
53 36030057 บ้านหนองตะครอง บำเหน็จณรงค์
54 36030058 ปากจาบวิทยา บำเหน็จณรงค์ ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
55 36030059 บ้านโคกสะอาด บำเหน็จณรงค์
56 36030060 โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ บำเหน็จณรงค์
57 36030061 บ้านโปร่งมีชัย บำเหน็จณรงค์
58 36030062 บ้านกุดตาลาด บำเหน็จณรงค์
59 36030063 โคกเริงรมย์ศิลปาคาร บำเหน็จณรงค์ ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
60 36030064 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
61 36030065 บ้านหนองตะไก้ บำเหน็จณรงค์
62 36030066 ชุมชนชวนวิทยา บำเหน็จณรงค์
63 36030067 บ้านเสลาประชารัฐ บำเหน็จณรงค์
64 36030068 หินตั้งพิทยากร บำเหน็จณรงค์
65 36030069 บ้านห้วยทราย บำเหน็จณรงค์
66 36030071 บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) บำเหน็จณรงค์ ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
67 36030072 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์
68 36030073 วังกะอาม บำเหน็จณรงค์
69 36030075 บ้านหนองอีหล่อ บำเหน็จณรงค์
70 36030076 บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) บำเหน็จณรงค์
71 36030077 บ้านกลอยสามัคคี บำเหน็จณรงค์
72 36030078 หนองกกสามัคคี บำเหน็จณรงค์
73 36030079 ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) บำเหน็จณรงค์
74 36030080 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) บำเหน็จณรงค์ ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
75 36030081 บ้านหนองผักแว่น บำเหน็จณรงค์
76 36030082 บ้านทองคำพิงวิทยา บำเหน็จณรงค์
77 36030083 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง บำเหน็จณรงค์
78 36030084 หัวสระวิทยา บำเหน็จณรงค์ ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
79 36030085 เขาดินพิทยารักษ์ บำเหน็จณรงค์
80 36030086 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) บำเหน็จณรงค์
81 36030087 บ้านหนองดง บำเหน็จณรงค์
82 36030088 หนองประดู่วิทยา บำเหน็จณรงค์
83 36030089 บ้านโคกแสว บำเหน็จณรงค์
84 36030090 บ้านละหานค่าย หนองบัวระเหว
85 36030091 บ้านตะลอมไผ่ หนองบัวระเหว
86 36030092 บ้านหนองจาน หนองบัวระเหว
87 36030093 บ้านโคกสะอาด หนองบัวระเหว ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
88 36030095 โป่งขุนเพชร หนองบัวระเหว
89 36030096 บ้านดอนกอก หนองบัวระเหว ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
90 36030098 บ้านวังตะเฆ่ หนองบัวระเหว
91 36030099 บ้านวังกะทะ หนองบัวระเหว
92 36030100 บ้านหัวสะพาน หนองบัวระเหว
93 36030101 บ้านวังอ้ายจีด หนองบัวระเหว ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
94 36030102 บ้านสำนักตูมกา หนองบัวระเหว ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
95 36030103 บ้านท่าโป่ง หนองบัวระเหว ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
96 36030104 บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน หนองบัวระเหว
97 36030105 บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม หนองบัวระเหว
98 36030106 บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง หนองบัวระเหว
99 36030107 บ้านท่าศิลา หนองบัวระเหว
100 36030108 บ้านหนองตานา หนองบัวระเหว ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
101 36030109 บ้านโสกปลาดุก หนองบัวระเหว ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
102 36030110 ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) หนองบัวระเหว
103 36030111 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
104 36030112 บ้านหัวหนอง หนองบัวระเหว
105 36030113 บ้านปากค่ายช่องแมว หนองบัวระเหว
106 36030114 บ้านหนองโจด หนองบัวระเหว
107 36030115 ชุมชนบ้านห้วยแย้ หนองบัวระเหว ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
108 36030116 บ้านหนองกองแก้ว หนองบัวระเหว
109 36030117 บ้านห้วยยางดี หนองบัวระเหว
110 36030118 บ้านห้วยไฮ หนองบัวระเหว
111 36030119 บ้านแจ้งใหญ่ หนองบัวระเหว ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
112 36030120 บ้านใหม่สามัคคี หนองบัวระเหว
113 36030121 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ เทพสถิต
114 36030122 บ้านน้ำลาด เทพสถิต
115 36030123 บ้านนาประชาสัมพันธ์ เทพสถิต
116 36030124 บ้านวังตาท้าว เทพสถิต ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
117 36030125 บ้านเสลี่ยงทอง เทพสถิต
118 36030126 บ้านหัวสะพานประชาสรรค์ เทพสถิต ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
119 36030127 บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย เทพสถิต
120 36030128 หินฝนวิทยาคม เทพสถิต
121 36030129 บ้านโคกสะอาด เทพสถิต
122 36030130 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20 (สวนป่าเทพสถิต) เทพสถิต
123 36030131 บ้านวังอ้ายคง เทพสถิต ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
124 36030132 วังใหม่พัฒนา เทพสถิต
125 36030133 บ้านวังตาเทพ เทพสถิต
126 36030134 วังโพธิ์สว่างศิลป์ เทพสถิต
127 36030135 บ้านไร่พัฒนา เทพสถิต
128 36030136 บ้านโคกกระเบื้องไห เทพสถิต
129 36030137 บ้านหนองใหญ่ เทพสถิต
130 36030138 บ้านโนนสำราญ เทพสถิต ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
131 36030139 บ้านโนนสวรรค์ เทพสถิต
132 36030140 บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ เทพสถิต
133 36030141 บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน เทพสถิต
134 36030142 บ้านสะพานหิน เทพสถิต ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
135 36030143 บ้านโป่งนกพิทยา เทพสถิต ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
136 36030144 บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา เทพสถิต ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
137 36030145 บ้านสะพานยาว เทพสถิต
138 36030146 บ้านศิลาทอง เทพสถิต ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
139 36030147 บ้านบุ่งเวียนวิทยา เทพสถิต
140 36030148 บ้านไทรงาม เทพสถิต
141 36030149 ซับมงคลวิทยา เทพสถิต
142 36030150 บ้านวังมน เทพสถิต
143 36030151 ซับถาวรพัฒนา เทพสถิต
144 36030152 บ้านโคกไค เทพสถิต
145 36030153 บ้านยางเกี่ยวแฝก เทพสถิต ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
146 36030155 บ้านซับหมี เทพสถิต ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
147 36030157 บ้านห้วยเกตุ เทพสถิต
148 36030159 อนุบาลเทพสถิต เทพสถิต
149 36030161 บ้านดงลาน เทพสถิต
150 36030162 บ้านช่องสำราญ เทพสถิต
151 36030163 บ้านซับไทร เทพสถิต
152 36030164 บ้านยางเตี้ยโคกรัง เทพสถิต ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
153 36030165 บ้านประดู่งาม เทพสถิต
154 36030166 ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว เทพสถิต ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
155 36030167 บ้านหนองจะบก เทพสถิต
156 36030168 บ้านโนนมะกอกงาม เทพสถิต
157 36030169 บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ เทพสถิต
158 36030171 บ้านวังคมคาย เทพสถิต ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
159 36030172 ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล เนินสง่า ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
160 36030174 บ้านหนองดินดำ เนินสง่า ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
161 36030175 บ้านขี้เหล็ก เนินสง่า
162 36030176 บ้านหนองขาม เนินสง่า
163 36030177 บ้านหนองแขม เนินสง่า
164 36030178 บ้านโกรกกุลา เนินสง่า
165 36030179 บ้านสามหลักพัฒนา เนินสง่า
166 36030180 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร เนินสง่า ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
167 36030181 บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เนินสง่า ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
168 36030182 รังงามวิทยา เนินสง่า ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
169 36030183 บ้านหนองตอ เนินสง่า
170 36030184 ดอนเปล้าศึกษา เนินสง่า
171 36030185 บ้านโสกคร้อ เนินสง่า
172 36030186 บ้านหนองผักชี เนินสง่า ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
173 36030187 บ้านบะเสียว เนินสง่า
174 36030188 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) เนินสง่า ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
175 36030189 ซับใหญ่วิทยาคม ซับใหญ่ ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
176 36030191 บ้านซับเจริญสุข ซับใหญ่
177 36030192 บ้านวังพง ซับใหญ่
178 36030193 บ้านบุฉนวน ซับใหญ่ ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
179 36030194 บ้านโนนสะอาด ซับใหญ่ ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
180 36030195 บ้านตลุกคูณพัฒนา ซับใหญ่
181 36030197 บ้านเขื่อนลั่น ซับใหญ่
182 36030198 บ้านหนองนกเขียน ซับใหญ่
183 36030199 บ้านซับใหม่ ซับใหญ่ ไม่พบข้อมูลการใช้ DLTV
184 36030200 บ้านวังกุง ซับใหญ่
185 36030202 บ้านท่ากูบ ซับใหญ่
186 36030203 บ้านโป่งเกต ซับใหญ่
187 36030204 บ้านวังขอนสัก ซับใหญ่
สรุปการรายงานข้อมูล ณ วันที่ 2021-07-28 06:57:35

แจ้งซ่อม

DLTV

INTERNET

COMPUTER

PERSON