กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ฐานข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
กล่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด
1. รายงานข้อมูลความต้องการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยการออกอากาศทางทีวิดิจิทัล
2.ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564
เข้าระบบด้วยเลขประจำตัวประชาชน หากมีปัญหาในการเข้าระบบ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ LINE ID : itec-cpm3
สรุปการรายงานข้อมูล ณ วันที่ 2021-06-18 21:08:59

TV DIGITAL

DLTV

INTERNET

COMPUTER

PERSON