กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สพป.ชัยภูมิ เขต 3

มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1. เข้าระบบ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน
2. กรอกข้อมูลผู้ปกครองและรายละเอียดบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชี
3. อัพโหลดไฟล์ excel เข้าระบบ
4. จัดส่งเอกสารที่รับรองสำเนาและลงลายชื่อ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นการเตรียมการเบื้องต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป