ระบบแจ้งปัญหาอุปกรณฺ DLTV ขัดข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
แจ้งปัญหา

Notice: Undefined variable: i in /home/www/html/dlict/dltv.php on line 129
ที่
โรงเรียน
ปัญหา
ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง
วันที่แจ้ง
สถานะ
1 บ้านประดู่งาม ตัวรับสัญญาณ กล่องสัญญาณ จานดาวเทียม เสีย อาทิตยา ปราณีต 2018-11-30 09:54:54 แจ้งซ่อม
2 หินตั้งพิทยากร จอโทรทัศน์ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเส้นแนวนอน และแนวตั้ง กระพริบดับๆ ติดๆ นางปัญจมาภรณ์ แสงฤทธิ์ 2018-11-26 13:58:02 แจ้งซ่อม
3 หินตั้งพิทยากร จอโทรทัศน์ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเส้นแนวนอน และแนวตั้ง กระพริบดับๆ ติดๆ นางปัญจมาภรณ์ แสงฤทธิ์ 2018-11-26 13:56:52 แจ้งซ่อม
4 วังใหม่พัฒนา 1. สาย HDMI ขาด 2 สาย 2. Adapter Cable Converter For Projector DTV TV HDVD พัง 2 สาย 3. ทีวีจอภาพเสีย 1 เครื่อง นางสาวกนกวรรณ ธนะโคตร 2018-11-23 12:12:49 แจ้งซ่อม
5 บ้านดงลาน โทรทัศน์เปิดไม่ติด นางสุดารัตน์ ใจบุญ 2018-11-23 11:15:56 แจ้งซ่อม
6 บ้านหนองตานา จอโทรทัศน์จำนวน 2 เครื่องใช้การไม่ได้ นายทองหล่อ นาคจันทึก 2018-11-22 09:06:54 แจ้งซ่อม
7 บ้านโนนมะกอกงาม ไม่มีสัญญาณและทีวีเสียเปิดไม่ติด นายสุรพล เฮ็งตระกูล 2018-11-21 17:33:47 แจ้งซ่อม
8 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา สัญญาณขัดข้อง นางสาวรุ่งนภา ชินรัตน์ 2018-11-21 16:11:56 แจ้งซ่อม
9 บ้านซับเจริญสุข กล่องรับสัญญาณใช้ไม่ได้2กล่อง(ป.4,ป.5) นายวิทย์ กัญญาสุด 2018-11-21 14:31:35 แจ้งซ่อม
10 บ้านวังพง อุปกรณ์ชำรุด ไม่มีสัญญาณภาพ นายปิยวัฒน์ ยศคำลือ 2018-11-21 14:03:32 แจ้งซ่อม
11 บ้านประดู่งาม อุปกรณ์ชำรุด ไม่มีสัญญาณ นายอภิธร แก้วอุดร 2018-11-21 13:17:14 แจ้งซ่อม

@Copyright2018: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้พัฒนาระบบ : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ Line ID : itec-cpm3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130