ข่าวประชาสัมพันธ์


การตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียน ปีการศึกษา 2561
การตรวจสอบและยืนยันตัวตนนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ติดต่อเรา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร 044 056385 ต่อ 107 โทรสาร 044 056387

@Copyright2018: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้พัฒนาระบบ : ศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ Line ID : itec-cpm3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวใหญ่ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36130